Lokalhistorier

Erindringer fra livet i sognet.

Laura Bernth, Østeregn, Bagenkop fortæller
Laura Bernth blev født den 12. marts 1898
Klik her og læs mere...

Preben Theodorsen, Bagenkop, fortæller
Det har ikke været mig muligt at gengive Preben Theodorsens beretning, som den blev fortalt
Klik her og læs mere...

Valborg Larsen, Nordenbro, fortæller
Valborg, tidligere købmandskone i Nordenbro
Klik her og læs mere...

Henry Hansen, Magleby, fortæller
Henry Hansen (Mads) bor i Magleby
Klik her og læs mere...

Bundgarnsfiskeri
Nogle erindringer om det gamle bundgarnsfiskeri
Klik her og læs mere...

Frederik Larsen, Fredensminde, fortæller
Omkring tre år før sin død fortalte Frederik Larsen mig om sit liv
Klik her og læs mere...

Hans Petersen, Bagenkop, fortæller om sildefiskeriet
Her skal fortælles nogle erindringer om sildefiskeriet
Klik her og læs mere...

En Udvandrers Breve Hjem Til Vognsbjerg. Første Del
Christian Georg Andersen blev født på Vognsbjerg d. 29. december 1903
Klik her og læs mere...

En Udvandrers Breve Hjem Til Vognsbjerg. Anden del.
Breve fra januar 1928 og fremefter
Klik her og læs mere...

En Udvandrers Breve Hjem til Vognsbjerg. Tredje Del.
Breve fra 1931 og fremefter
Klik her og læs mere...

En Udvandrers Breve Hjem Til Vognsbjerg. Fjerde Del.
Breve fra 1935 og fremefter
Klik her og læs mere...

En Udvandrers Breve Hjem Til Vognsbjerg. Femte Del.
Brevene fra 1938 til Christians død i 1948
Klik her og læs mere...

Arne (murer) Jacobsen, Nordenbro, fortæller
Før sin død fortalte Arne Lies (murer) Jacobsen mig erindringer fra det gamle Nordenbro
Klik her og læs mere...

Ebba Toftdals erindringer.
Ebba Toftdal boede mange år i Magleby
Klik her og læs mere...

Ingrid Jensens erindringer fra opvægsten på Fogedgården i Søndenbro, 1.del
Ingrid Jensen, datter af Ane Kathrine og Otto Markus Hansen, blev født i 1933 og voksede op på Fogedgården i Søndenbro. Hun har skrevet nogle erindringer fra sin barndomstid. Her bringes et uddrag fra kapitlet "Året og dagen på Fogedgården": Januar-februar
Klik her og læs mere...

Ingrid Jensens erindringer fra opvæksten på Fogedgården i Søndenbro, 2.del
Hermed bringes andet afsnit fra kapitlet om årets gang på Fogedgården
Klik her og læs mere...

Christian Elnegaard, Røjle, erindrer
Før sin død nåede Christian Elnegaard at fortælle denne lille erindring
Klik her og læs mere...

Peter (Basse) Jørgensen, Bagenkop
Peter Jørgensen datter, Olga, der nu er 95 år og bor på Lindelse plejehjem, var så venlig at fortælle lidt om sin far (og senere også lidt om sit eget liv).
Klik her og læs mere...

Grethe Raths fortælling
Grethe Rath fortæller om sin mor, Christine Rath, og vedføjer nogle træk fra sit eget liv.
Klik her og læs mere...

Evald Jensen, Nordenbro, fortæller sin historie
Evald blev født på Harresmark i 1925. Han fik, sammen med Gerda, sin første gård på Slåvænget, sin sidste i Nordenbro. Evald og Gerda bor nu i Humble. Han fortæller her sin historie.
Klik her og læs mere...

Ruth Jacobsen fortæller om udstykningen af Magleby præstegård
I 1926 blev der oprettet ti husmandssteder på præstegårdsjorden
Klik her og læs mere...

Rasmus Larsen, Vesteregn, fortæller
Rasmus Larsen fortæller her om, hvordan familien kom til Vesteregn omkring 1905
Klik her og læs mere...

Udvandringen fra Langeland til Amerika
Henning Bender skriver om den første udvandringsbølge fra Langeland til Amerika
Klik her og læs mere...

Lis Larsen, Vesteregn fortæller om sine ungdomsår
Erindringer fra de unge år
Klik her og læs mere...

Arkæologer omkring Magleby nor
Arkæologer og studerende har i sommeren 2012 arbejdet omkring Magleby nor
Klik her og læs mere...