Arkivets historie

Arkivet startede som en lokal samling af historiske billeder og skrifter og lignende i et privat hjem i Bagenkop.

På opfordring af Ingrid Marcussen, som havde været med til at stifte et arkiv i Jylland,  blev der taget initiativ til dannelse af foreningen. Arkivet blev startet af Egon Pryds Petersen i samarbejde med skolelærer Lars Hansen fra Bagenkop skole.

Der blev så indkaldt til et møde i Magleby præstegård, og resultatet blev dannelsen af en forening med vedtægter, og hvad dertil hører. Foreningen skulle så drive arkivet videre.

Kommunen stillede lokaler til rådighed på Magleby skole, som så fungerede som samlingssted for arkiv interesserede i nogle år frem. Pladsen blev dog hurtig for lille til både samling og mødelokale. Derfor gik man til kommunen, som så fandt et andet lokale.
Denne gang fik man tilbudt et lokale på Bagenkop gamle station, hvor man nu havde fået et lokale ledigt. Det var i arkivets interesse, idet gæsterne på åbningsdagene i stor udstrækning kommer fra lokalområdet.