1937 • Efterår

Efterr1937

1. Rk. bagfra: Hans Jensen, Karl Nielsen, Harry Larsen, Arne Nielsen, Svend Munch, Viggo Hansen.

2. Rk.: Verner Ross, Carl Pedersen, Henry Koch, Arthur Christensen, Henry Madsen, Evald Hansen, Ove Jensen, Kaj Hansen, Hans Hansen, Niels Jacobsen, Karen Nielsen, Elly Christensen, Tea Lund, Agnete Frandsen, Erna Jacobsen, Lily Olsen, Edel Haakonsen, Karl Rasmussen-Rene.

3. Rk.: Nina Egmose, Herdis Pedersen, Edith Jørgensen.

Øvrigt navn: Vilhelmine Møller