1933 • Forår

Forr1933

1. Rk. bagfra: Evald Egmose, Helge Madsen, Verner Egmose, Aksel Jørgensen, Viggo Aage Rasmussen, Anders Hansen Nielsen.

2. Rk.: Otto Pryds, Ejvind Christensen, Eli Petersen, Jens Hakon Christensen, Niels Kristian Jensen, Ejnar Ross.

3. Rk.: Erna Christiansen, Marie Bruun Hansen, Ebba Jacobsen, Karen S. Hansen, Ester N. Pedersen, Rita Hansen, Edith Jørgensen, Else Larsen, Emmy Rask.

Øvrige navn: Camilla Staffeldt Mathiesen