Bagenkop kirkes inventar

Hermed følger en beskrivelse af en del af inventaret i kirken

Alterbilledet

Det oprindelige alterbillede, nu ophængt i nordre korsarm, blev malet og skænket til kirken af Brücher Henriksen. Motivet er "Jesus går på vandet".

Brücher Henriksen var fra Bagenkop, Han var kunstmaler, men drev ellers en systue med omfattende broderiproduktion.
Få dage før indvielsen af kirken blev det klart, at lyset fra østvinduerne ville gøre det umuligt at se alterbilledet. I hast fik man lavet et træskelet, spændt hessian over og malet det således, at midtervinduet blev blændet.
Det var ikke en tilfredsstillende løsning.

Klart nok manglede der en glasmosaik. Brücher Henriksen lavede selv, i 1957, skitser hertil. Også senere blev der lavet skitser. Men arbejderne blev ikke udført.

I mellemtiden blev blændingen fjernet, og der blev hængt gardiner op for ydervinduerne.

Først i 1997 blev dette gamle problem løst. I løbet af dette år arbejdede Helle Scharling på mosaikken "Jesus stiller stormen på søen". Den blev taget i brug ved festgudstjeneste 1.søndag i advent 1997, hvor biskop Vincent Lind prædikede.

I arbejdet med mosaikken var Else (Heine) Hansen en ledende kraft. Hun fastholdt klart, at motivet skulle knytte an til erfaringen af havet.

Opsætningen af mosaikken betød et stor indgreb i kirken. Men jeg fornemmer, at det er blevet modtaget med glæde af alle.


Lysekronen

Lysekronen, opsat i kirken 1934, er et arbejde af kunstsmed Knud Eibye, Odense.

Motivet til udformningen er hentet fra Åbenbaringens bog kapitel 21. Her beskrives fuldendelsen af menneskehedens historie gennem visionen af det himmelske Jerusalem, der kommer ned fra Himmelen med Guds herlighed i eje:
Den havde en svær og høj mur med tolv porte, og ved portene stod der tolv engle...Og bymuren havde tolv grundsten, og på dem stod tolv navne: navnene på lammets tolv apostle.

Dette motiv til udformning af kirkens lysekrone kendes helt tilbage til middelalderen. Hermed udtrykkes det, at kirkens liv skulle åbne menneskets sind for Gudsrigets virkelighed.

Kronen blev sidst nedtaget i 1983 i forbindelse med den indvendige kalkning. I kronens baldakin er lagt sedler vedrørende disse indvendige kalkninger af kirken.


Lampetterne

I 1998 fremstillede Carsten Knudsen, smed og faglærer på Svendborg Tekniske Skole, kirkens lampetter.
De er en nøjagtig kopi af en gammel lampet ophængt på orgelpulpituret. Lampetterne har form som to tårne i lysekronen. Uden al tvivl er den originale lampet fremstillet af Knud Eibye selv.


Lysestagen

Den syvarmede lysestage bærer inskriptionen: "Skænket af Knud og Ann Gether Caspersen 1973". Den afløste en tidligere skænket lysestage.


Alterbibelen

I alterbibelen står indskrevet tre oplysninger:
"Denne bibel samt den syvarmede lysestage og alterdug er skænket Bagenkop kirke af købmand Niels Lund og hustru, Kolding i efteråret 1941. Samme har, i år 1920, skænket kalk og disk til Bagenkop kirke".
"Kaptajn Lund, Bagenkop, broder til Niels Lund, har skænket kirken dåbsfad og dåbskande i 1920"
"Kristine Hansen, Bagenkop, har skænket ny alterdug til kirken, december 1982"


Orglet

Kirkens nuværende orgel er et Frobenius-orgel med 12 stemmer, oprindelig bygget , i 1955, til Den danske Kirke i Paris. Det blev købt af Bagenkop menighed i 1997 og opsat i begyndelsen af 1998.

Oprindelig havde kirken et harmonium, der blev betjent af førstelærerne ved Bagenkop skole.

Den 26. marts 1932 indviedes et Marcussen-orgel med fem stemmer og anhangspedal. Firmaets repræsentant, P. G. Andersen, spillede ved den lejlighed, og lokale musikere og sangere medvirkede.

Dette orgel var efterhånden nedslidt og vanskeligt at spille, da forsinkelsen mellem anslag og tonedannelse var temmelig stor. Men enhver tanke om anskaffelse af et nyt orgel var umulig.

Stor var glæden derfor, da menighedsrådet, gennem domorganist Svend Prip i Haderslev, fik et tip om, at orglet i Paris var til salg.

Det kunne lige stå i Bagenkop kirke. Dog havde vi beregnet højden et par centimeter galt. Men to rids i hvælvingen gjorde det muligt at sætte orglet op.


Klik for at komme tilbage