Trine Maria Høys skulptur.

HimmelportenI forbindelse med anlæg af nye gravpladser, der gør det muligt at foretage anonym kistebegravelse, opstod der behov for et mindesmærke, hvor blomster kunne lægges; altså noget svarende til ankeret ved fællesplænen til urnenedsættelse. For at få løst denne opgave, henvendte kirkeværgen, Grethe Christiansen, sig til billedhugger Trine Maria Høy, der dengang var ansat på Langelands Kunsthøjskole i Magleby.

Da hun senere forelagde sit forslag i modelform, forkom det mig og sikkert også andre at være en helt uventet og helt fuldkommen løsning af opgaven. For hvad kunne være bedre tænkt som skulptur på Bagenkop kirkegård end "Himmelporten", der i sin form rummer minder om både skibsstævnen og porten?

Umiddelbart mindes man Jakob Knudsens vers :
"Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav
lad mig ikkun stævne i mod min grav.
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn".

Umidelbart mindes man ordene fra Salme 121, 8 skrevet i skulpturens fod:
"Herren bevarer din udgang og indgang fra nu og til evig tid"

Skulpturen belv afsløret efter Storebededagsgudstjenesten den 11.maj 2001.


Klik for at komme tilbage